COP26 – trajnostna nega kože

BLOG

KAKO LAHKO S PRAVILNO IZBIRO KOZMETIKE PRISPEVAMO K ZMANJŠANJU C02 V OZRAČJU?

COP26  (ang. conference of the parties)  in GLOBALNO SEGREVANJE

Trenutno poteka  v Glasgowu pod predsedstvom Združenega kraljestva v partnerstvu z Italijo  26 podnebna konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah – COP26. Na dogodku se zbirajo voditelji in voditeljice iz vseh držav sveta, da bi se dogovorili o tem, kako pospešiti globalno ukrepanje za rešitev podnebne krize.

Prvič so se zbrali pred skoraj 30 leti. Združeni narodi so države pozvali, naj podpišejo podnebno konvencijo, s katero bi se zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Na letošnjem zasedanju bodo pogodbenice pregledale napredek pri izpolnjevanju svojih zavez v okviru cilja iz Pariškega sporazuma, da globalno segrevanje omejijo na precej pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in da si prizadevajo za njegovo omejitev na 1,5 °C.

Letos je EU obnovila svoje podnebne ambicije v skladu s pariškim sporazumom, saj se je zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije za vsaj 55 %, ta cilj pa je z evropskimi podnebnimi pravili postal pravna obveznost.

Podnebne spremembe so globalna grožnja in EU ne more ukrepati sama.

Globalno segrevanje povzroča vse večje, v nekaterih primerih celo nepopravljive spremembe vzorcev padavin, oceanov in vetrov v vseh regijah sveta. V EU in po svetu doživljamo pogostejše in intenzivnejše ekstremne sprejele zaveze o ambicioznejših ciljih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

VZROKI PODNEBNIH SPREMEMB

VZROKI PODNEBNIH SPREMEMB

Človek s svojimi dejavnostmi vse bolj posega tudi v podnebne in temperaturne razmere na Zemlji, najbolj s sežiganjem in kurjenjem fosilnih goriv, krčenjem gozdov (deforestacija) in ekstenzivno živinorejo, kjer se sproščajo ogromne količine metana.

Pri tem se namreč v ozračje sproščajo ogromne količine toplogrednih plinov (CO2, metana,dušikovega oksida, fluoriranih plinov),  ki skupaj z naravno prisotnimi še povečujejo učinek tople grede in posledično segrevanje ozračja.

POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB

• taljenje ledu in dvig morske gladine
• izredni vremenski pojavi, spremenjene količine padavin
• manj virov pitne vode in slabša kakovost vode
• tveganje za zdravje ljudi
• izumiranje živalskih vrst
Kozmetična industrija je ena največjih industrij na svetu, kjer se porabi in sprosti ogromno energije. Tiste blagovne znamke, ki so resnično trajnostno naravnane, skušajo zmanjšati izpuste C02 na čim nižjo raven.  Pri DALÚ Natural Skincare uporabljamo stekleno notranjo embalažo. Naši proizvodni partnerji so bistveno zmanjšali v preteklem letu porabo vode pri proizvodnji stekla. Naša zunanja embalaža je ogljično nevtralna  (CN) in  ima FSC certifikat, ki pomeni odgovorno upravljanje z gozdovi. V letošnjem letu bomo konec leta prejeli prvo nevtralno poročilo o CO2 izpustih v povezavi s pošiljanjem naših paketov končnim uporabnikom.

V slogi je moč in ljudje smo že večkrat dokazali, da marsikaj zmoremo. Vsak posameznik lahko ogromno prispeva k zmanjšanju odpadkov, k pravilnem razvrščanju odpadkov, k pravilnem odlaganju odpadkov, z zmanjšanjem porabe energije, k uporabi zelene energije…. Če vsak prispeva le delček glede na število prebivalstva, bo rezutat več kot očiten. 

Lucija Kračun, ustanoviteljica in lastnica Dalú Natural Skincare

Ob letošnjem delovno dopustniškem obisku Maldivov smo se pri DALÚ še bolj zavedali, kako pomembne so temperaturne spremembe. Ta neverjeten raj na zemlji, ki sestoji iz 1035 atolov, že kaže znake globalnega segrevanja, več kot očitno se kažejo znaki beljenja koral. Podvodni svet je neverjetno bogat in živ, izginjajo pa žive barve koral, ker korale umirajo. Proces se imenuje beljenje koral. Zaradi taljenja ledu, pa se bo dvignila vodna gladina in Maldivi bodo izginili z zemljevida, če ne bomo ukrepali. Izginotju je zapisanih še veliko krajev po celem svetu.  Maldivčani se zelo trudijo, plastike praktično ne vidiš, v morju ni nobenih smeti, obiskovalci se držijo reda…

Veliki koralni greben Avstralije, ki je primer največje biotske diverzitete na planetu Zemlja se sooča z beljenjem koral. Znanstveniki že desetletje opozarjajo na spremembe.

Napiši komentar

five × 5 =